Spørreundersøkelse: Kartlegging av interesse for bredbånd i Eidskog

 

 


Skjema for registrering av interessen og behovet for høyhastighetsbredbånd i Eidskog kommune. 

I dagens samfunn øker stadig behovet for et raskt og stabilt bredbånd. TV-underholdning, skolearbeid, hjemmekontor og mye mer trenger sin del av internettlinjen. Eidskog kommune har ikke ansvar for framføring av infrastruktur for bredbånd, men vi vet at deler av kommunen har dårlig eller manglende bredbåndsdekning for internett. For å bidra til å bedre situasjonen, vil kommunen søke tilskudd hos NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) for å få etablert bredbånd i enkelte områder. NKOM anser en hastighet på 4 Mbit/s eller bedre, for å være en tilfredsstillende bredbåndshastighet.
Kommunen har tilgang til et kartleggingsverktøy som kan benyttes til dette formålet. Kartleggingen vil brukes i det videre arbeidet med å planlegge og bygge ut høyhastighetsbredbånd. Leverandørene har sine interesseregistreringer på nett, men kommunen ser at det er behov for å lage en egen, slik at det kan lages en database med det totale behovet for høyhastighetsbredbånd i kommunen.
Kommunens rolle vil være å søke NKOM om økonomiske midler i form av tilskudd, slik at leverandørene kan bli interessert i å framføre bredbånd i enkelte spredt bebygde deler av kommunen.
Vi ber om at det blir levert ET skjema fra hver husstand. Vi ønsker at flest mulig svarer på og sender inn dette skjemaet, men det er også mulig å sende inn måleresultatet på et senere tidspunkt.
Vi gjør oppmerksom på at epostadresse og telefonnummer utelukkende vil bli brukt i forbindelse med denne kartleggingen. Kontaktopplysningene legges inn i databasen for å gjøre undersøkelsen pålitelig og for å dokumentere bredbåndstatus i Eidskog. 

Gå til skjema

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 21.04.2017 13:43