Storsatsing i Eidskog og Magnor!

Vestre skal bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor i Eidskog. 
 

Klikk for stort bildeVestre 1 

Det er med stor glede vi kan presentere denne nyheten for vår kommune. Etter lengre tids planlegging, gode prosesser og avklaringer mellom Eidskog kommune og Vestre AS, er vi endelig i mål.

Det blir (ifølge Vestre AS) byggestart august/september i år! Følgende er å informere om på dette tidspunkt:

 • Den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår
   
 • Designet av det verdenskjente danske arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group, som også står bak det nye Kistefosmuseet på Jevnaker og Googles hovedkvarter i California.
   
 • Høyeffektiv møbelproduksjon basert på Industri 4.0-løsninger – for eksempel smarte roboter, selvkjørende trucker og hele fabrikken kan styres med et nettbrett.
   
 • «Paris Proof» (50 % lavere klimagassutslipp enn tilsvarende, konvensjonelt prosjekt).
   
 • «BREEAM Outstanding» (Nordens første industribygg som oppnår aller høyeste miljøklassifisering, blant annet ved bruk av norsk massivtre og utslippsfri byggeplass).
   
 • Planlagt byggestart august/september 2020
   
 •  Stor nasjonal og internasjonal symbolverdi – investeringen (300 MNOK) gjennomføres midt under en pandemi!  

Eidskog kommune har inngått nødvendige avtaler med tanke på grunnerverv, og for øvrig sikret positive avklaringer med statlige fagmyndigheter for å legge til rette for at bedriftsetableringen nå kan finne sted.

 

Rådmann Trond Stenhaug er full av lovord om hvorledes Eidskog kommune og Vestre AS har samarbeidet om realiseringen av denne etableringen.

 

 • Det er utrolig viktig for vår kommune, og region som sådan, å evne å være konkurransedyktig som vertskommune og samarbeidspartner for et industriselskap som Vestre AS.  Dette føyer seg også godt inn i de perspektiver og ambisjoner vi har for næringsutviklingen i kommunen, som har en så god strategisk og geografisk beliggenhet som den har, i tillegg til øvrige rammebetingelser.

 

Nå skal etableringen etter hvert komme på plass, og så skal vi vite å utnytte det samlede potensialet som ligger i det solide næringsmiljø som hele Eidskog og Magnor innehar. Dette er et prosjekt med dimensjoner langt utover det lokale og regionale perspektiv.

 

 • Det er all grunn til å fremheve det solide teamarbeid som ligger bak dette prosjektet. Prosessen har involvert flere i ulike roller over lang tid siste året og vel så det. Det er dog å fremheve – mens Koronapandemien har vært på det mest intense – at det det har vært nedlagt et betydelig og målrettet arbeid politisk og administrativt for å rekke viktige datoer og beslutninger.

 

Steinar Grønnerud, med sine planleggere, har gjort en uvurderlig innsats i en meget krevende tid. Sammen med politisk ledelse (både ordfører kamilla Thue, fungerende varaordfører Espen Fjellbu og fungerende ordfører Per Olav Stenslet), har alle vært gode pådrivere og støttespillere i prosessen. Det er også naturlig å nevne det gode samarbeidet med Kroksjøen vannverk, som har lagt ned et betydelig arbeid for at vi skulle kunne komme i mål så raskt som dette.

 

 • Alt er ivaretatt med det mål for øyet å komme i havn med dette prosjektet i tråd med de tidsfrister som har vært satt. Dette er gjennomført i et beundringsverdig tempo, og ble foreløpig avsluttet med både formannskapets og kommunestyres enstemmige vedtak den 16.06.20 om å bidra økonomisk og tilrettelegge for at vi er og blir lokasjonen for etableringen. Det er en solid tverrpolitisk enighet om at dette er et prosjekt vi ønsker i Eidskog kommune, som alle ser de gode nærings- og samfunnspolitiske ringvirkninger av i årene som kommer.

 

Det vil bli en markering på Magnor i august når vi alle er tilbake fra ferie, hvor Vestre AS vil være tilstede.

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette ettersom vi avklarer dato og innhold for markeringen, avslutter rådmann Trond Stenhaug.

 

Saken vil bli oppdatert fortløpende.

Klikk for stort bilde