Stortings- og sametingsvalg 2021

Klikk for stort bilde 

Informasjon om valget 2021

Valg 2021

Tidligstemming fra 01. juli

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter. Velgere som ønsker å tidligstemme må henvende seg til kommunen og be om å få stemme.

Kontaktinformasjon for tidligstemme:


E-post: postmottak@eidskog.kommune.no
Telefon: 62 83 36 00

Forhåndsstemming fra 10. august
 • Fra og med 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme i alle valglokaler i hele landet. Hvis du stemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).
 • Forhåndsstemming vil foregå på Eidskog rådhus. Bruk  inngangen fra Børli’s plass ved formannskapssalen.

        Åpningstider forhåndsstemming:

        Mandag – fredag                            10.00 – 15.00

        Lørdag 28.08 og 04.09                   10.00 – 15.00

        Langåpent 26.08 og 02.09             10.00 – 19.00

 • Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme!
 • Kart og veibeskrivelse til stemmelokalet i Eidskog rådhus: Her.
 • Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.
Forhåndsstemming i grendene

Grunnet pandemien er det gitt tilbud om forhåndsstemming:

 

 • Åbogen Bygdehus 10. august kl 16.00-19.00
 • Finsrud Samfunnshus 17. august kl. 16.00-19.00
 • Tobøl Bad 24. august kl. 16.00-19.00
Stemming på valgdagen 12. eller 13. september

Stemming på valgdagen 12. og 13. september 2021

 • I Eidskog kan du stemme begge dagene  på Eidskog Rådhus, Magnor skole,

         Matrand Aktivitetshus (kun mandag 13.09) og Vestmarka Samfunnshus (kun mandag 13.09).
 

 • Åpningstider på valgdagene er:

Magnor krets      - søndag -   12.00 - 19.00 og mandag 11.00 - 20.00

Skotterud krets   - søndag  12.00 - 19.00 og mandag 09.00 - 21.00

Matrand krets – mandag 11.00 - 20.00

Vestmarka krets – mandag 11.00 -20.00

 

Her finner du kart og adresser til stemmelokalet:

 Eidskog rådhus - Rådhusvegen 13, 2230 Skotterud

Magnor skole - Skolevegen 86, 2240 Magnor

Matrand aktivitetshus - Matrandvegen 559, 2235 Matrand

Vestmarka samfunnshus - Skillingmarkvegen 110, 2233 Vestmarka

Stemmerett

For å kunne stemme ved stortingsvalget 2021 må du ha stemmerett og være innført i manntallet. 

Du har stemmerett ved stortingsvalget 2021 dersom oppfyller disse fire kriteriene:

 • Er norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
 • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 
 

For å stemme i Eidskog på valgdagen 12.09 eller 13.09 må du være innført i manntallet i Eidskog. 

Manntallet

Manntallet er en liste over alle som har stemmerett i kommunen. 

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Du kan sjekke om du står i manntallet i Eidskog på Tyrielden, Eidskog bibliotek fra begynnelsen av  juli under deres åpningstider, da manntallet legges ut til offentlig ettersyn.

Valgkort og legitimasjon

HUSK VALGKORT OG LEGITIMASJON!

 

 • Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme, men det er en fordel.
 • Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde, eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Nytt: Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Valgkortet er derfor veldig nyttig for deg som velger og for valgfunksjonærene.

Her kan du lese mer om det digitale valgkortet

 

Noen kommer fortsatt til å få valgkortet i posten

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

For deg som bor i utlandet eller oppholder deg utenlands og om innføring i manntallet

Er du bosatt i utlandet?:

 • Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregistrert i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
 • Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert. 

Slik søker du om å bli innført i manntallet:

 • Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.
 • Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å fylle ut dette skjemaet:

         Skjema for innføring i manntallet(PDF, 103KB) (PDF, 104 kB)

 • Du kan også sende et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.
 • Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 

Postadresse:

Eidskog kommune, valgstyret
Postboks 31
2231 Skotterud

E-postadresse: 

postmottak@eidskog.kommune.no 

 

Oppholder du deg i utlandet i stemmegivningsperioden?

 • Velgere som oppholder seg i utlandet i stemmegivningsperioden, kan benytte seg av muligheten til å stemme ved alle Norges ambassader, konsulater og utenriksstasjoner. I tillegg blir det ved hvert valg oppnevnt en rekke stemmemottakere i utlandet. Listen over hvor velgere kan stemme i utlandet blir publisert på valg.no i god tid før utenlandsstemmegivningen starter 1. juli.
 • Velgere som oppholder seg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, har mulighet til å brevstemme. Nødvendig valgmateriell vil kunne fås ved de fleste utenriksstasjoner. I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å få tak i offisielt valgmateriell, og da må velgeren selv ordne nødvendig materiell, det vil si stemmesedler og konvolutter. I forkant av hvert valg blir en veileder for brevstemming gjort tilgjengelig på valg.no

 

Valg under pandemien
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt. Se punkt om hjemmestemming.
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand.
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene.
 • Se regjeringens nettsider for mer informasjon om valg: her. 
 • Lenke til smittevernveilederen på regjeringens nettside: her.
Valghåndboken

Valghåndboken med oversikt over regelverk som gjelder ved gjennomføring av valg i Norge finner du her.

Den skal oppdateres fortløpende dersom det er grunnlag for det.

Hjemmestemming/stemming dersom du er i karantene eller isolasjon

Hjemmestemming: 

 • Velgere som er syke,  forflytningshemmede eller av andre grunner ikke kan komme seg til valglokalet kan ta kontakt med kommunen for å avtale hjemmestemming innen fristen onsdag 08.09 kl.12.00. Tlf. 97 10 27 09, valgansvarlig Cecilie Åslie.
 • Hjemmestemming gjennomføres onsdag 8. og torsdag 9. september.
 • Øvrig informasjon om valget kan leses på valg.no

 

Hjemmestemming om du sitter i karantene eller isolasjon på grunn av covid-19:

 

Det er åpnet for hjemmestemming også på valgdagen dersom du må i karantene eller isolasjon på grunn av pandemien.

Fristen for å bestille slik hjemmestemming er mandag 13.09 kl. 10.00. Tlf. 97 10 27 09, valgansvarlig Cecilie Åslie.

Dersom arbeidsgruppa nedsatt av departementet i forbindelse med Covid-19 kommer med strengere/andre anbefalinger enn det som har kommet så langt, kan det være at vi må endre på hvordan valget skal gjennomføres. Vi forholder oss til de retningslinjer som gis fra departementet.

Sametingsvalg 2021

Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.

Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ.

Sametingsvalget holdes hvert fjerde år på samme dagen som stortingsvalget. Det er 7 valgkretser som dekker hele landet, hver valgkrets får tildelt mandater etter antall manntallsførte i kretsen. Til sammen velges det 39 representanter fra hele landet.

Sametinget er øverste valgmyndighet til sametingsvalget. Mer informasjon om Sametinget og sametingsvalg finner du på sametinget.no