UTLEIEBOLIGER SØKES SENTRALT I SKOTTERUD OG MAGNOR FOR TILDELINGSAVTALE MED EIDSKOG KOMMUNE OG FINANSIERING GJENNOM HUSBANKEN

Sentralt i Skotterud og Magnor søkes følgende utleieboliger:

·         6 stk. 2 roms leiligheter (35-45 kvm)

·         6 stk. 3 roms leiligheter (50-70 kvm)

Eidskog kommune ønsker å inngå en tildelingsavtale for utleieboliger for vanskligstilte på boligmarkedet med en eller flere boligutbyggere. Avtalen gir Eidskog kommune rett til å tildele boligsøkere for leie av boligene som er omfattet av avtalen. Boligutbygger inngår derreter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Ved nybygging og ombyggingsprosjekter kan det søkes om grunnlån og tilskudd i Husbanken. For nærmere informasjon om grunnlån og tilskudd, se www.husbanken.no. Boligene skal ha en kvalitet/ standard som fremgår av Husbankens bestemmelser/ krav.

Eidskog kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler av Skotterud og Magnor sentrum.

I valg mellom prosjekter vil en legge vekt på:

  • Husleienivå
  • Ferdigstillelsetidspunkt
  • Beliggenhet og plan for forvaltning/ bomiljø.
  • Kvalitet- og boligstandard
  • Beskrivelse av utleieselskapet

Boligutbyggere kan tilby leligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må vises på situasjonsplan.

Tilbudet må inneholde:

Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan som viser beliggenhet og planer for utvikling av tomten.

Tidsfrist: Intessenter bes om å henvende seg skriftlig til Eidskog kommune, teknisk avdeling innen torsdag 15.03.18 kl. 1400. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuelt avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tildelingsavtaler kan fås ved hendvendelse til kommunens tekniske avdeling v/ leder Steinar Grønnerud, tlf. 62 83 36 74/ 402 00 066, e-post. steinar.gronnerud@eidskog.kommune.no

Videre fremdrift:

Kommunen vil invitere aktuelle aktører til et eget tilbydermøte etter inleveringsfristen for presentasjon av utleieselskapet og prosjekt. Husbanken vil også delta i dette møte. Til eventuelle tilbydere må det foreligge:

  • Firmaattest
  • Dokumentert gjennomføringsevne
  • Årsregnskap for 2016 inkl.noter/ revisor/ styrets beretning
  • Regnskap 2017 eller åpningsbalansen for nyetablerte selskaper.
Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 22.02.2018 08:41