Vannkvalitet

 

Det ble tatt badevannsprøver 19.06.18 ved Øyungen og Helgesjøen badeplass.  

Det ble også tatt badevannsprøver 03.07.18 ved Åklangen badeplass, Hesbølsjøen badestrand og badet ved Harstadsjøen.

Prøvene viser god vannkvalitet.

 

Med basis i årets og tidligere års prøver av badevannet i Eidskog, er konklusjonen at det er god vannkvalitet i de fleste vann som brukes til bading.

 

Alexander Erofeev

Kommuneoverlege