Ansattoversikt


Digitalisering

Ansatte i avdelingen Digitalisering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder, digitalisering 62 83 36 18 413 01 765
Anita Duelien  Slåen
IT, fagansvarlig 62 83 36 40 976 89 453
Dokumentsenteret 62 83 36 69 919 92 011
IT, lærling 62 83 36 39
Innkjøp 62 83 36 33 474 82 680
IT 62 83 36 67 995 87 454
Dokumentsenteret 62 83 36 14
Politisk sekretær 62 83 36 15 971 02 709

Helse - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder for Helse og omsorg 62 83 38 80 913 44 045
62 83 38 70 940 28 531

Helse - Boligtjenesten

Ansatte i avdelingen Boligtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 72 432
62 83 39 81 459 73 666
456 92 627
900 28 087
62 83 27 92 404 00 727
984 47 316
915 80 309
62 83 28 00
414 11 041
919 96 895
62 83 27 90
Avd.leder, boligtjenesten Aspen 62 83 27 90 474 62 406
Avd.leder, boligtjenesten Borgen 62 83 28 00 913 00 196
415 19 035
400 30 527
412 97 851
415 62 376
913 93 207
995 45 849
930 57 101
907 37 641
414 11 030
951 67 646
916 97 694
900 21 869
984 74 764
62 83 28 00
976 58 131
934 11 620
993 12 672
975 13 264
0046761156596
915 85 289
467 41 268
928 23 289
62 83 28 00 922 67 020
0046703592718
909 17 016
915 94 229

Helse - Eidskog helsetun

Ansatte i avdelingen Eidskog helsetun
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 83 36 32 459 79 071
62 83 36 37 474 57 705
905 78 636
62 83 38 23 474 64 185
62 83 36 29 940 29 897
909 80 062
452 27 441
62 83 38 74 404 36 844
482 72 931
62 83 39 64
459 78 697
62 83 38 62 474 64 164
004670707698
906 94 354
62 83 36 91 489 97 694
957 92 381
928 96 055
958 73 790
62 83 39 23 489 51 391
62 83 38 84 481 74 415
995 34 508
62 83 38 23 404 41 045
920 20 189
489 54 033
62 83 38 24 459 73 130
0046730749756
0046702359201
970 72 359
0046705950417
62 83 36 92 489 97 695
952 16 451
900 78 860
928 98 058
474 63 828
482 67 232
959 13 772
404 56 170
414 11 053
926 30 526
62 83 38 22 416 33 669
909 59 934
984 93 731
930 82 067
481 73 848
004673072994

Helse - Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
0768387811
470 60 752
62 83 38 67
995 92 637
62 83 39 11 489 54 033
932 54 043
954 64 952
934 74 248
62 83 39 22 479 70 821
62 83 39 10 932 31 171
920 52 413
466 39 734
478 57 166
414 11 067
452 26 036
468 42 309
0709529102
924 69 639
413 10 367
906 81 378
404 01 759
901 12 466
412 92 452
465 11 881
489 54 034 902 10 598
472 52 490
476 98 611
0046706638345
979 73 444
950 71 615
920 42 343
901 94 757
489 50 817 902 46 819
62 83 39 19 469 50 080
957 99 402
924 59 509
924 90 572
452 12 808 452 12 808
918 15 373
62 83 39 25 459 79 306
902 98 084
928 32 086 928 32 086
62 83 36 31 400 34 594

Helse - Integrering og mestring

Ansatte i avdelingen Integrering og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
400 33 766
Ruskonsulent 62 83 39 72 474 57 589
488 91 340 488 91 340

Helse - Legesenter/Fysioterapi

Ansatte i avdelingen Legesenter/Fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
474 89 064
488 98 369
62 83 38 04 404 04 172
969 42 233
62 83 39 17 404 48 671

HR

Ansatte i avdelingen HR
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
HR, leder 62 83 36 49 995 45 840
Borgny Fjeld Granstrøm
HR 62 83 36 47 458 70 577
HR 62 83 36 45 976 96 006
Erna Opseth

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 83 37 05 940 17 571
404 29 128
474 64 535
Anita Ihler
926 48 882
917 70 583
62 83 36 51 915 35 788
400 34 153
Økonomi/Servicekontor 62 83 36 44
62 83 37 05
62 83 36 76 977 28 020
Maj Britt Verhaug

Oppvekst og læring

Ansatte i avdelingen Oppvekst og læring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef, Oppvekst og læring 62 83 36 95 474 56 033

Oppvekst og læring - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder, Barnevernstjenesten 62 83 37 10 947 92 800
456 17 641

Oppvekst og læring - Eidskog ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Eidskog ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 71 836
477 99 045
990 95 754
917 05 751
988 96 608
932 30 005
957 99 284
906 71 936
952 78 657
402 12 907
907 80 324
907 43 568
Rektor, Eidskog ungdomsskole 918 57 933
988 77 878
480 55 194
924 87 367
478 46 177
975 16 918
906 74 346
969 44 118
915 45 744
920 45 194
984 26 202
480 53 201
415 61 198
488 69 638
944 88 773
954 33 306
975 65 855
419 20 377
62 83 20 30 917 46 018
934 06 522
458 83 415
482 67 247

Oppvekst og læring - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 83 39 73 480 53 200
Leder, Flyktningetjenesten 62 83 39 71 480 53 200

Oppvekst og læring - Helsestasjonstjenester

Ansatte i avdelingen Helsestasjonstjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder, Helsestasjonen 62 83 37 64 907 68 934
62 83 37 68

Oppvekst og læring - Magnor barnehage

Ansatte i avdelingen Magnor barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder, Magnor barnehage 62 83 28 50 404 76 653
959 48 249
997 11 114
62 83 28 50 922 04 058
469 63 167 469 63 167
919 97 571

Oppvekst og læring - Magnor skole

Ansatte i avdelingen Magnor skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
936 56 233
476 45 409
474 63 840
918 15 402
977 36 411
948 14 034
452 52 700
924 48 466
951 20 996
479 09 598
481 73 849
990 24 768
Rektor, Magnor skole 62 83 28 12 900 70 537
Kari Nystuen
967 18 349
958 89 553
951 21 132
03 45 97 09
472 37 128
03 02 18 60