Helse og omsorg

Organisasjonskart helse og omsorg

Klikk for stort bilde 

Kommunens tjenester omfatter både helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Kommunen har ansvar for å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle sine innbyggere, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Hvilke tjenester den enkelte får, vil variere og være avhengig av den enkeltes individuelle behov.

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ved behov få nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette er bestemt i lov om helsetjenester i kommunen. 

Virksomhetsleder for helse og omsorg i Eidskog kommune er Evy Anne Vestli Heggen

Helse og omsorg - organisasjon
Avdeling Leder/kontaktperson e-post Telefon
Kommuneoverlege Jan Øyvind Lorgen e-post
Tildelingskontoret Gina Hamletsen e-post 62 83 36 91/ 489 97 694
Psykisk helsetjeneste Lenita Eidhol e-post 62 83 38 74/404 36 844
Hjemmesykepleien avdeling ute Gunn Gjester e-post 62 83 39 10/932 31 171
Hjemmehjelp Linn Askerud e-post 62 83 36 37/ 474 57 705
Fysioterapi og legesenter Åste Østgård e-post 62 83 39 17/ 404 48 671
Eidskog helsetun Anne Lise Sandbakken e-post 62 83 38 41/ 474 63 828
Eidskog helsetun Anita Johansen e-post 62 83 39 23/ 489 51 391
Boligtjeneste, Borgen/Hagtun Yvonne Stangnes Grønhella e-post 62 83 28 00/ 913 00 196
Boligtjeneste, Aspen/Skogly Anne-Mari Furuseth e-post 62 83 27 90/ 479 70 821
Boligtjeneste, Rognlia Anne-Mari Furuseth e-post 62 83 27 92/ 479 70 821
Boligtjeneste, Hagebysvingen Anne-Mari Furuseth e-post 62 83 39 81/ 479 70 821

Kontakt

Evy Anne Vestli Heggen
Virksomhetsleder for Helse og omsorg
62 83 38 80
913 44 045