Helse og omsorg

Klikk for stort bilde

Kommunens tjenester omfatter både helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Kommunen har ansvar for å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle sine innbyggere, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Hvilke tjenester den enkelte får, vil variere og være avhengig av den enkeltes individuelle behov.

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ved behov få nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette er bestemt i lov om helsetjenester i kommunen. 

Tjenester
Hjemmebaserte tjenester

 

Eidskog helsetun

 

Boligtjenesten Lege-/fysioterapi tjenester
Avdeling helse og omsorg - organisasjon
Avdeling helse og omsorg - organisasjon
Avdeling Leder/kontaktperson e-post Telefon
Tildelingskontoret Gina Hamletsen e-post 62 83 36 91
Psykisk helsetjeneste Sidsel Trovåg e-post 62 83 38 74/404 36 844
Legesenter Marianne Glomsås e-post 62 83 37 50
Hjemmesykepleien avdeling ute Gunn Gjester e-post 62 83 39 10
Hjemmesykepleien avdeling inne Ida Bakke e-post 62 83 39 25
Hjemmehjelp Linn Askerud e-post 62 83 36 37
Fysioterapi Åste Østgård e-post 62 83 39 17
Eidskog helsetun Anne Lise Sandbakken e-post 62 83 38 41
Eidskog helsetun Anita Johansen e-post 62 83 39 23
Boligtjeneste, Borgen/Hagtun Yvonne Stangnes Grønhella e-post 62 83 28 00
Boligtjeneste, Aspen/skogly Pål Espen Grønhella e-post 62 83 27 90
Boligtjeneste, Rognlia Erik Aaserud e-post 62 83 27 92
Boligtjeneste, Hagebysvingen Lill-Anita Skjønsby Andersen e-post 62 83 39 81

Kontakt

Evy Anne Vestli Heggen
Evy Anne Vestli Heggen
Virksomhetsleder for Helse og omsorg
62 83 38 80
913 44 045