Oppvekst og læring

Klikk for stort bilde  

Virksomhet for Oppvekst skal bidra til at unge «Eidskogborgere» ruster seg best mulig for å realisere seg selv til beste for samfunnet i et livsperspektiv. Med utgangspunkt i «Kunnskapssamfunnet» som gjeldende samfunnsform betinger en slik realisering utdanning – arbeid – inntekt.

Virksomhetsleder for oppvekst og læring i Eidskog kommune er Nils Johansen

Avdelinger Oppvekst og læring
Avdeling Leder E-post Telefon
Skotterud skole Kjell-Ivar Brustad E-post 62 83 28 31/ 414 11 088
Magnor skole Kari Nystuen E-post 62 83 28 12/ 900 70 537
Eidskog ungdomsskole Elin Løvnæseth Hauer E-post 62 83 20 12/ 918 57 933
Familiens hus, Eidskog PPT Ragnhild H. Fagerheim E-post 62 83 39 93/ 472 34 760
Helsestasjonen Anne Cathrine Aurbakken E-post 62 83 37 64/ 907 68 934
Barnevern Monica Gressberg E-post 62 83 37 10/ 947 92 800
Skotterud barnehage Line Børli E-post 62 83 37 70/ 488 90 764
Magnor barnehage Iren Albertsson E-post 62 83 28 50/ 404 76 653

 

Kontakt

Nils Johansen
Kommunalsjef, Oppvekst og læring
62 83 36 95
474 56 033