Oppvekst og læring

Klikk for stort bilde

Virksomhet for Oppvekst skal bidra til at unge «Eidskogborgere» ruster seg best mulig for å realisere seg selv til beste for samfunnet i et livsperspektiv. Med utgangspunkt i «Kunnskapssamfunnet» som gjeldende samfunnsform betinger en slik realisering utdanning – arbeid – inntekt.

Avdelinger Oppvekst og læring
Avdeling Leder E-post Telefon
Skotterud skole Kjell-Ivar Brustad E-post 62 83 28 31
Magnor skole Kari Nystuen E-post 62 83 28 10
Eidskog ungdomsskole Nils Johansen E-post 62 83 20 12
Eidskog PPT Ragnhild H. Fagerheim E-post 62 83 39 93
Helsestasjonen Anne Cathrine Aurbakken E-post 62 83 37 64
Barnevern Monica Gressberg E-post 62 83 37 10
Skotterud barnehage Line Børli E-post 62 83 37 70
Magnor barnehage Iren Albertsson E-post 62 83 28 50

 

Kontakt

Jon Egil Pettersen
Jon Egil Pettersen
Virksomhetsleder for Oppvekst og læring
62 83 36 95
952 29 106