Teknikk, plan og næring

Klikk for stort bilde     

Vi skal bidra til å bygge samfunn og skape en bærekraftig kommune! 

 • Dette innebærer at vi må jobbe for å skape nye arbeidsplasser og gode bomiljøer.
   
 • Vi må bidra til at kommunen blir attraktiv å bo i, og vi skal legge forholdene til rette for private aktører som ønsker å tilby boliger eller tomteområder.
   
 • Vi skal jobbe regionalt og lokalt med å skape flere arbeidsplasser, og gjerne flere til vår kommune. Vi ønsker at det skapes nytt liv og næringsvirksomhet på eller rundt gårdsbruk i bygda vår, og vi skal bidra med opplysninger og profesjonell veiledning til de som ønsker å starte virksomhet.
   
 • Vi skal støtte frivillige lag og organisasjoner, de er en viktig brikke for å skape identitet og tilhørighet i bygda, og de er gode bidragsytere i lokalsamfunnet. 
   
 • Samarbeid mellom kulturaktører og innbyggere er nøkkelen til stedsutvikling. Et aktivt lokalt kulturliv bidrar til positiv omdømmebygging.
   
 • Folk har lyst til å være på en plass hvor det skjer mye og kulturen bidrar til å bygge nye relasjoner. Idrett, friluftsliv, musikk og annen kultur stimulerer til samarbeid og gir oss flere møteplasser.
   
 • Kommunen har et ansvar for å skape trygghet i lokalsamfunnet. Dette kan vi bidra med ved å gjennomføre Risiko og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyser som gjør at vi har en oversikt over situasjonen i kommunen og kan sette i verk tiltak iht. til denne. Vi vil også sikre oss tilgang til varslingssystemer som gjør at vi kan varsle innbyggerne våre raskt. Kompetanse hos de som skal stå for beredskapen er viktig for å skape trygghet, dette gjelder både brannmannskaper, kriseledelse og samarbeidspartnere.
   
 • Kommunen viser vei ved å tilby aktivitets- og praksisplasser i egen organisasjon.
   
 • Vi skal jobbe for å redusere barnefattigdom slik at flere skal få gode opplevelser i barndommen.
   
 • De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte.
Virksomhet: Teknikk, plan og næring
Navn Avdeling Telefon E-post
Steinar Grønnerud Virksomhetsleder for Teknikk, plan og næring 62 83 36 74 E-post
Bjørn Karsten Lien Prosjektleder bygg 62 83 36 80 E-post

 

Kontakt

Steinar Grønnerud
Virksomhetsleder for Teknikk, plan og miljø
62833674
40200066