Kommuneplaner

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal vise hvordan kommunens mål gjenspeiles i arealforvaltningen.

Arealdelen skal ta vare på viktige kvaliteter, samtidig som den skal legge til rette for og klargjøre prinsippene for ønsket utbygging. Arealdelen er viktig for kommunens saksbehandling innenfor næring, landbruk, dele- og byggesaker, egne prosjekter og infrastruktur.

Nåværende arealdel er fra 2004. Det er et plankart for hele kommunen, videre er det kommunedelplaner som er mer detaljerte for tettstedene våre.

 

Eidskog kommune har følgende kommunedelplaner:

 

Kontakt

Torfinn Smines
Torfinn Smines
$(TITTEL)
62 83 36 83