Planstrategi

Illustrasjon planstrategi - Klikk for stort bildeIllustrasjon planstrategi 

Kommunal planstrategi

Arbeidet med en ny planstrategi settes i gang høsten 2020. Planstrategien vil erstatte nåværende fra 2017. Dette omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Planstrategien skal vise hvilke planer kommunen har behov for å utarbeide i kommunestyreperioden og dermed gjøre kommunens prioriteringer tydeligere. Folkehelseloven krever at det lages en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Det skal lages en ny folkehelseoversikt som skal kobles til arbeidet med planstrategi for å få fram viktige utfordringer.

Inntil ny er vedtatt gjelder:

Kontakt

Torfinn Smines
Torfinn Smines
$(TITTEL)
62 83 36 83