Kommuneplaner og planstrategi

Kommunal planstrategi

Planstrategien skal lages i løpet av kommunestyrets første år. Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Planstrategien skal vise hvilke planer kommunen har behov for å utarbeide i kommunestyreperioden og dermed gjøre kommunens prioriteringer tydeligere. Folkehelseloven krever at det lages en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Folkehelseoversikten (PDF, 2 MB)skal kobles til arbeidet med planstrategi for å få fram viktige utfordringer.

Planstrategi 2017-2019 er vedtatt 21.03.2017

 Illustrasjon planstrategi - Klikk for stort bilde

 

Kommuneplaner

Kommuneplanen er Eidskog kommunens overordnete mål og satsingsområder. Sammen med budsjett og økonomiplan skal kommuneplanen gi føringer for alle oppgaver vi har.

Kommuneplanen består av samfunnsdelen, arealdelen og handlingsdelen. Handlingsdelen er i vår kommune en del av budsjettet. Videre finnes kommunedelplaner for enkelte viktige oppgaver.

Samfunnsdelen (PDF, 2 MB) er vedtatt i 2014. Det er satt mål innenfor levekår, folkehelse, barn og unge, arbeidsliv og næring, og klima og miljø.

Arealdelen (PDF, 2 MB) er vedtatt i 2019 og viser ønsket arealbruk. 

Arealdel 2019-2025

For arealdelen er det laget delplaner for tettstedene og grendesentre. Disse er mer detaljerte og viser arealbruken bedre enn oversiktskartet.

Delplan Finsrud (PDF, 663 kB)

Delplan Magnor/Magnormoen (PDF, 2 MB)

Delplan Skotterud, Matrand og Tobøl (PDF, 5 MB)

Delplan Vestmarka (PDF, 2 MB)

Delplan Åbogen (PDF, 780 kB)

 

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner kan lages for deler av kommunens virksomhet eller geografiske område.

Eidskog kommune har kommunedelplaner for Kulturminner og kulturmiljø (PDF, 11 MB), Energi og klima (PDF, 2 MB) og kulturplan 2010-2014 (PDF, 7 MB). Kommunedelplan helse og omsorg er under arbeid.

Kommunen har også en Boligsosial handlingsplan (PDF, 5 MB) og Idrett og friluftsplan (PDF, 267 kB)

Kontakt

Torfinn Smines
Torfinn Smines
$(TITTEL)
62 83 36 83