Oversikt over representanter i styrer/representantskap 2019-2023
Oversikt over representanter i styrer/representantskap 2019-2023
Styrer/representantskap Representanter Vararepresentanter
Børliselskapet Jo Håkon Johansen -
Eidskog Frivilligsentral Pia Fossheim Vara - Kari R. Bergersen
Eidskog Kirkelige fellesråd Per Olav Stenslet Vara - Gjermund Fjeldskogen
Eidskog Museums- og historielag Kåre Delviken Vara - Sidsel Gro Mobrenna
Vara - Kari R. Bergersen
Eidskog Stangeskovene AS Ordfører og varaordfører møter i generalforsamlinger -
Eskoleia AS Ordfører og varaordfører møter i generalforsamlinger -
Folkevalgt nemnd for Glåmdal krisesenter Guttorm Kristiansen Vara - Hege Bakke Andresen
Ingun Aastebøl Vara - Pia Fossheim
Fredbo borettslag Hans Einar Holth Vara - Geir Johnny Hesbøl
Givas IKS Espen Fjeldbu Vara - Kai Adsen
Astrid Bergersen Vara - Arne Harald Kolstad
Glåmdal Brannvesen IKS Berit Haveråen Vara - Jo Håkon Johansen
Per Olav Stenslet Vara - Astrid Bergersen
Hedmark revisjon IKS Berit Haveråen Vara - Knut Gustav Woie
Kommunesektorens organisasjon Kamilla Thue Vara - Per Olav Stenslet
Knut Gustav Woie Vara - Kari R. Bergersen
Konfliktrådet Oddvar Johnsen -
Representantskapet i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR IKS) Berit Haveråen Vara - Kamilla Thue
Hans Einar Holt Vara - Kjell Magne Tråstadkjølen
Representantskapet i Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring (GIV IKS) Eric Anthony Kaberg Utgården Vara - Hilde Sørli
Vilja AS Ordfører og varaordfører møter i generalforsamlinger -
Se også http://www.styrevervregisteret.no/