Oversikt over representanter i styrer/representantskap Oversikt over representanter i styrer/representantskap
Oversikt over representanter i styrer/representantskap
Styrer/representantskap Representanter
Børliselskapet Jo Håkon Johansen
Eidskog Boligstiftelse Ivar Arne Skulstad
Berit Haveråen
Birgitt Johanne Rost-Fjeld
Knut Gustav Woie
Eidskog Frivilligsentral Pia Fossheim
Vara - Kai Adsen
Eidskog Kirkelige fellesråd Knut Gustav Woie
Vara - Ivar Skulstad
Eidskog Museums- og historielag Kåre Delviken
Vara - Sidsel Gro Mobrenna
Eidskog Stangeskovene AS Ivar Arne Skulstad
Eskoleia AS Ordfører og varaordfører møter i generalforsamlinger
Folkevalgt nemnd for Glåmdal krisesenter Guttorm Kristiansen
Vara - Anne Øiseth
Birgitt Johanne Rost-Fjeld
Vara - Berit Haveråen
Fredbo borettslag Hans Einar Holth
Fredheimstiftelsen Alexander B. Erichsen
Vara - Hilde Sørli
Givas IKS Atle Dyrøy
Vara - Astrid Bergersen
Espen Fjeldbu
Vara - Kai Adsen
Glåmdal Sekreteriat IKS Per Olav Stenslet
Vara - Birgitt Johanne Rost-Fjeld
Hedmark revisjon IKS Sidsel Mobrenna
Vara - Per Stenslet
Kommunesektorens organisasjon Kamilla Thue
Vara - Berit Haveråen
Knut Gustav Woie
Vara - Astrid Bergersen
Representantskapet i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR IKS) Berit Haveråen
Vara - Kamilla Thue
Hans Einar Holt
Vara - Arild Christiansen
Representantskapet i Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring (GIV IKS) Jo Johansen
Vara - Hilde Sørli
Stubberuds kunnskapslaboratorium Ivar Arne Skulstad
Styret for Eidskog Næringsservice Kamilla Thue
Knut Gustav Woie
Guttorm Kristiansen
Styret i Kultur i Eidskog Kamilla Thue
Berit Haveråen
Vilja AS Ordfører og varaordfører møter i generalforsamlinger