Ungdomsrådet 2019/2020

Ungdomsrådet
Elevrådet/ungdomsrådet Skole/trinn
Eva Sofie Asp Søraa 8
Oda Marissa Bergersen 8
Maia Langbrumoen Rinden 8
David Julnes Dalsjø 8 Vara
Johanna Nygård Bakken 8 Vara
Mia Anine Opåsen 9 Nestleder i Ungdomsrådet
Amalie Lorch Falch 9
Marthe Sofie Tamburstuen Adsen 9
Mansur Ganukajev 10
Amalie Haga Hamletsen 10
Finn Alexsander Walmann 10
Clara Kvesetberget 10 Vara
Jenny Johnsrud 10 Vara
Julie Marie Ulfsbøl Sentrum videregående Leder i Ungdomsrådet
Siw Angelica Østad Olsen Elevrådet Eidskog ungdomsskole
Maren Anita Hultin Elevrådet Eidskog ungdomsskole