Ungdomsrådet 2016/2017

Ungdomsrådet
Elevrådet/ungdomsrådet
Emma Julie Wilsberg, leder
Christine Skjelhaugen, nestleder
Vilde Liheim
Jakob Olafsen
Ingrid Johansen
Trym Haugen
Odin Evensen
Hanna Bonnerud
Lars Tuhus
Sist endret 27.09.2016