Valg 2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september. Her finner du informasjon om valg i Eidskog kommune, hvor og når du kan forhåndsstemme/tidligstemme og hvor du finner ditt valglokale. Informasjon blir oppdatert fortløpende.

Klikk for stort bilde

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?


Det stilles forskjellige krav til stemmerett i Norge avhengig av om det er stortingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Den største forskjellen er at også utenlandske statsborgere har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge dersom de har bodd i landet over noe tid.

  • Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:
  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende

 

Er du innført i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Stemmelokaler

Eidskog kommunestyre har vedtatt at vi skal ha to valgdager og fire kretser i Eidskog kommune under kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Søndag 8. september har du derfor mulighet til å stemme på Rådhuset kl. 12:00 – 19:00.

Mandag 9. september kan du stemme her;

Magnor skole                                  11:00 – 20:00
Vestmarka samfunnshus             11:00 – 20:00
Matrand aktivitetshus                   11:00 – 20:00
Rådhuset                                         09:00 – 21:00

Siden Eidskog kommune bruker elektronisk manntall, kan du stemme på det lokalet du ønsker, det trenger ikke være i kretsen du bor i.

Husk å ta med gyldig legitimasjon!

Tidligstemmegivning

Fra 1. juli til 9. august kan du avgi tidligstemme.

Tidligstemmegivning er en ordning for de som ikke har anledning til å avgi stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden fra 10. august.

Ønsker du å stemme i perioden 1. juli til 9. august må du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Husk å ta med gyldig legitimasjon!

 

Forhåndsstemmegivning

Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 10. august til og med 6. september. I Norge er det mulig å forhåndsstemme hele seks uker før selve valgdagen. Det er blant de lengste forhåndsstemmeperiodene som finnes.

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet. Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning i Norge. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

I Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme, og informerer sine velgere om dette. Kommunen er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner.

I Eidskog kan du forhåndsstemme i servicekontoret hver dag i perioden fra kl. 10:00 – 15:00. I tillegg har vi åpent lørdag 31.august fra 10:00 – 14:00.

Husk å ta med gyldig legitimasjon!