Digital postkasse

Eidskog kommunes sak-/arkivsystem er fullelektronisk og vi har tatt i bruk digital forsendelse med SvarUt. Flere systemer vil bli koblet på etter hvert.

Hvorfor gjør Eidskog kommune dette?

Elektronisk kommunikasjon er effektivt for alle. Dette betyr raskere, tryggere og enklere kommunikasjon med innbyggerne og næringsdrivende. I tillegg til at det er bra for miljøet sparer kommunen store summer på porto. Dette er ressurser som kan brukes på andre ting, f.eks. skole, eldreomsorg etc.

 

Hva betyr det for deg?

Du som innbygger vil først og fremst merke dette ved at brev fra Eidskog kommune er elektronisk signert og ikke har saksbehandlers håndskrevne underskrift lenger. Har du opprettet digital postkasse vil du motta brevene fra kommunen i den.
 

Kommunen bruker tjenesten SvarUt of å sende digitalpost sikkert.
Tjenesten er knyttet til den felles offentlige løsningen for digital postkasse til innbyggere. Det vil si at SvarUt videresender post til din e-Boks eller Digipost, eller til Altinn, med innlogging via ID-porten. Har du derimot reservert deg for digital forsendelse, vil brevet bli skrevet ut og du vil få det i postkassen din som før.

Vi gjør oppmersom på at etter at Posten slo sammen A og B post fra 01.01.2018 har papirposten brukt lenger tid enn tidligere.

 

Praktisk for innbyggerne

Vi har fått tilbakemeldinger på at mange innbyggere synes digital postkasse er praktisk: Du unngår unødvendig ventetid, og får mange brev fra det offentlige og det private direkte i den digitale postkassen, uansett hvor du er. Raskt, sikkert og enkelt!

Skaffer du deg digital postkasse vil du få vedtak om barnehageplass eller SFO-plass, vedtak i byggesaker og mange andre typer dokument i den digitale postkassen. Der blir de værende i ditt personlige arkiv så lenge du vil.

Vi håper innbyggere som ikke har opprettet digital postkasse kan bruke noen minutter på å gjøre dette. Nedenfor ser du oppskrift på hvordan du går frem.

 

 

Hvordan skaffer jeg meg en digital postkasse?

Det offentlige har inngått avtale med to leverandører av postkasser. Digipost og e-Boks. Du velger selv den postkassen du liker best.

1.    Gå til nettstedet www.norge.no

2.    Klikk på «Velg digital postkasse»

3.    Les informasjonen og velg enten e-Boks eller Digipost.

4.    For å opprette en digital postkasse fra e-Boks må du identifisere deg elektronisk med BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides.

For å opprette en digital postkasse fra Digipost må du identifisere deg elektronisk med BankID, BankID på mobil eller Buypass ID.

5.    For å lese post fra det offentlige, må du benytte ID-porten.

Får du problemer med å opprette den postkassen du ønsker, kan du sende e-post eller ringe brukerstøtten til den postkassen du har valgt.

 

Brukerstøtte:
Digipost: e-post, Kundeservice@digipost.no eller tlf. 22 03 00 00
e-Boks: kontaktskjema eller tlf. 22 89 85 04

 

Hvordan reserverer jeg meg mot digital kommunikasjon?
 

Dersom du vil være sikker på å motta viktige brev fra det offentlige på papir, må du reservere deg mot kommunikasjon på nett. Men dersom du aldri har benyttet en offentlig tjeneste på nett som krever innlogging via ID-porten, vil du fortsatt motta posten din fra det offentlige på papir. Du trenger da ikke reservere deg.

 

Du kan reservere deg ved å følge instruksjonene på denne nettsiden: www.norge.no