Digitalisering i kommunen

Digitalisering er å forenkle ting vi gjør, ved bruk av elektroniske data. Ved å endre på måten vi gjør ting på, kan vi bli mer effektive og spare miljøet.

Eidskog kommune jobber med en digitaliseringsstrategi for å oppnå nettopp dette.

Vi har gjort endringer på vår hjemmeside ved at vi har flere elektroniske skjemaer. Da kan dere som brukere sende inn for eksempel søknad om bålbrenning direkte til kommunen fra hjemmesiden vår.

Noe annet vi jobber med er "Sikker Digital Postkasse". Vi kan etterhvert sende e-post til dere som også inneholder personopplysninger, noe vi ikke kan gjøre på vanlig e-post. Les mer om hvordan det fungerer og hva dere må gjøre for å skaffe dere en "postkasse" vi kan sende til.