Familiens hus

Familiens Hus er lokalisert i Gaustadvegen 21, Bruksgården på Magnor.
Her finnes tjenestene PP-tjeneste, flyktningtjeneste og barneverntjeneste. Skolehelse/helsestasjon ligger også under Familens hus, men holder til på Skotterud.

Leder for Familiens Hus er Ragnhild H. Fagerheim

Barneverntjeneste
Barnevernsleder: Monica Gressberg

Pedagogisk Psykologisk tjeneste
Leder: Ragnhild H. Fagerheim

Skolehelse/helsestasjon
Leder: Anne Cathrine Aurbakken

Flyktningtjenesten
Leder: Astrid Holth

Besøksadresse:
Bruksgården Magnor
Gaustadveien 21
2240 Magnor

Postadresse:
Eidskog kommune
Eidskog PPT
Postboks 94
2231 Skotterud

Kontakt

Ragnhild Hegerberg Fagerheim
Leder, Familienshus og PPT
62 83 39 93
472 34 760