Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvaret for bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI, samt ansvaret for norskopplæring og introduksjonsprogram for dem som har rett og plikt etter Introduksjonsloven.

For mer informasjon: Kontakt  Flyktningtjenesten i Eidskog kommune, eller leder Astrid Holth

 

Kontakt

Astrid Holth
Leder, Flyktningetjenesten
62 83 39 71
480 53 200