Flyktningetjenesten

Har ansvaret for bosetting av flyktninger etter avtale med IMDi, samt ansvaret for norskopplæring og introdusjonsprogram for dem som har rett og plikt etter introdusjonssloven.

For mer informasjon angående flyktningetjenesten, ta kontakt med Astrid Holth.

 

Kontakt

Astrid Holth
Leder, Flyktningetjenesten
62 83 39 71
480 53 200