Helsestasjonen

Helsestasjonen er åpen mandag-fredag  08.00-15.30, du finner Eidskog helsestasjon i Boligvegen 45, Skotterud.

Skolehelsetjenesten har faste dager på samtlige skoler.

Ansatte helsestasjonen
Navn Stilling Telefon
Margareta Karlsson Helsesykepleier 47464487
Anne Cathrine (Thrine) Aurbakken Helsesykepleier 90768934
Anne-Louise Malmstedt Helsesykepleier 47464486
Line Melbye Hansen Jordmor 62833762/mob.tlf: 94015369 Kontortid Eidskog onsdag og torsdag kl. 08.00-15.30
Solveig Torsvik Fysioterapeut 62833763 mob.tlf: 96942233
Andréa Hagström Helsesekretær 62833760
Arild Christiansen Helsestasjonslege

 

Lege og fysioterapeut er en del av helsestasjonen/skolehelsetjenesten. Vi har samarbeid med samtlige instanser som jobber med barn og unge. Ved behov kan vi henvise barn til videre utredning og behandling.

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten er forpliktet til å tilby våre tjenester etter gjeldende lover og forskrifter, og ha rutiner som sikrer høy faglig standard. 

Helsestasjon er lokalisert ved Koppangtunet og Eidskog legesenter.

Adresse:
Boligvegen 45
2230 Skotterud

Kart med GPS adresse

Kontakt

Anne Cathrine Aurbakken
Leder, Helsestasjonen
62 83 37 64
907 68 934