Eidskog PPT

PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon. Den skal gi skoler og barnehager råd og veiledning for å tilrettelegge for barn og unge som trenger det, og bistå skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring. 

PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til skoler om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling. De skal også gi individrettet støtte, sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi barnehager og skoler råd og veiledning om tilrettelegging for barn/elever som har behov for det. 

Ansatte Eidskog PPT
Ansatte Eidskog PPT
Navn Stilling Telefon Mobil E-post
Ragnhild H. Fagerheim Leder/PP-rådgiver 62 83 39 93 472 34 760 e-post
Line Gerhardsen Spes.pedagog/Marte Meo-rådgiver 62 83 39 91 474 63 840 e-post
Ingeborg Maria Heinrich Logoped 62 83 39 94 474 55 167 e-post
Kristine Holth Bremseth PP-rådgiver 62 83 37 95 477 93 274 e-post
Lene Nordlund 62 83 39 92 e-post

 

Besøksadresse:
Bruksgården Magnor
Gaustadveien 21
2240 Magnor

Kart med GPS-adresse

Postadresse:
Eidskog kommune
Eidskog PPT
Postboks 94
2231 Skotterud

Kontakt

Ragnhild Hegerberg Fagerheim
Leder, Familienshus og PPT
62 83 39 93
472 34 760