Bør barnet holdes hjemme?

Anbefalinger om når syke barnhage/skolebarn skal holdes hjemme 

ØYEKATARR:

Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse skal barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr bør lege kontaktes. Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i barnehagen/skolen dagen etter behandling har startet.

 

BRENNKOPPER:

Tilbake til skole/barnehage når «sårene» er under kontroll, dvs. tørket inn. Sårsekret kan ikke direkte/indirekte påføres andre barn. Ved få og små sår kan det ivaretas ved tildekking, men mer utbredte sår må være tørre.

 

HODELUS:

Tilbake til skole/barnehage så snart behandling er igangsatt. OBS – foreldre må gi beskjed til skole/barnehage at barnet deres har lus.

 

DIARE MED ELLER UTEN BREKNINGER:

Barn med akutte diaretilstander kan gå til skole/barnehage 2 døgn

(48 timer), etter at de er symptomfrie. Gjelder også bleiebarn.

 

STREPTOKOKKER, HALSBETENNELSE, SKARLAGENSFEBER:

Kan gå til skole/barnehage når barnet har vært på full penicillindose i minst 48 timer, forutsett at barnet er i fin form.

 

MEDISINER I SKOLE / BARNEHAGE:

Det anbefales at personalet kun er behjelpelig med medisiner til barn som har behov av medisin grunnet kroniske tilstander. Personalet får da skriftlig tillatelse i fra foresatte (skjema finnes i skole/barnehage). Antibiotika, hostesaft og andre medisiner ved akutte sykdommer – distribueres hjemme.

Anbefalingene basert på veileder fra Folkehelseinstituttet og revidert for Eidskog kommune i 2015.

Alexander Erofeev

Kommunelege