Skotterud skole

 Klikk for stort bilde 

Læring, trygghet og trivsel!

Skotterud skole ligger samlokalisert med Eidskog Idrettshall i landlige omgivelser, øst for Skotterud sentrum.Skolen har elever på 1.- 7. trinn.

Skolen er en del av Trivselsleder-programmet. Elever utdannes for å legge til rette og ta ansvar for elevaktivitet i friminuttene.

Telefon skolen  62 83 28 30
Telefon SFO     62 83 28 38 (i SFO-tiden)

Besøksadresse: Ilagsvegen 13, 2230 Skotterud

Postadresse: Eidskog kommune, Skotterud skole, Postboks 94, 2231 Skotterud

Ansatte ved skolen

Kart med GPS-adresse

Kontakt

Kjell Ivar Brustad
Kjell Ivar Brustad
Rektor, Skotterud skole
62 83 28 31
414 11 088