Voksenopplæring

Opplærings- og studietilbud til voksne 
 

GIV (Glåmdal interkommunale voksenopplæring) gir et omfattende opplærings- og studietilbud til voksne. En viktig del av GIVs opplæringstilbud er norsk for fremmedspråklige. Ved siden av dette tilbyr de kurs innen et bredt fagområde som er tilpasset mennesker både i og utenfor arbeid. GIV legger stor vekt på et fleksibelt tilbud, og skreddersyr kurs både for virksomheter og enkeltindivider.

For mer informasjon henvises det til GIVs hjemmesider.

Grunnskoleopplæring for voksne

Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis opplæring.

Retten gjelder norske statsborgere, innvandrere og flyktninger.

Grunnskoletilbud på GIV er i samarbeid med kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog.

Toårig eksamensrettet grunnskole for voksne. Det undervises i fagene:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

All undervisning foregår på dagtid som et fulltidstilbud for de som tar alle fag.

Grunnleggende ferdigheter for deg som er innvandrer og har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Opplæringen kombineres med norskopplæring. Det undervises i fagene matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og IKT på grunnleggende nivå. GIV tilbyr 10 timer basis grunnskoleopplæring i uka.

Undervisningsåret følger skoleruta (PDF, 132 kB) og starter i august og avsluttes i juni. 

Du søker grunnskoleopplæring for voksne ved å fylle ut søknadskjemaet (PDF, 189 kB) og sender det til din hjemkommune.

Søkere til grunnskoleopplæring for voksne blir innkalt til kartlegging på GIV. Resultatet av kartleggingen bestemmer hva slags opplæring du får tilbud om.

Har du spørsmål vedrørende grunnskoleopplæring? Ta kontakt med GIV på tlf 62 88 22 00 eller giv@giv.no