Servicekontoret

Servicekontoret er betjent hver dag kl.08.00-15.30 

Åpningstider i sommerferien:
Fra mandag 18. juni og til og med fredag 17. august er åpningstiden kl 9:00- 15:00

Sist endret 28.05.2018