Husk dette i søknaden

En søknad om tillatelse til tiltak må gi alle opplysningene som er nødvendige for at byggesaksavdelingen skal forstå hva det søkes om.

Dersom vi ikke får nok opplysninger med søknaden, kan vi be om flere opplysninger eller gi avslag på søknaden.

Når du sender søknad, vær spesielt oppmerksom på disse fem punktene. Dette er informasjon som ofte er for dårlig eller mangler helt, i søknadene vi mottar.

Ofte feil/mangel 

 

Tegninger av ny og eksisterende situasjon

Søknaden mangler ofte tegninger av snitt, plan eller fasader

Kvaliteten på tegninger

Tegningene må være fagmessig utført, i målestokk og vise den berørte bygningen i sin helhet. Både gammel og ny del.

Redegjørelse mangler

Skriv en kort redegjørelse der det beskrives hva det søkes om, send det med som vedlegg til søknaden

Manglende dispensasjonssøknader

 

Feil i beregning av grad av utnytting

Det er byggeforskriftene med tilhørende veiledning fra det tidspunkt reguleringsplanen ble laget som avgjør hvordan utnyttelsesgraden skal beregnes