Hvor lang tid tar det?

Vi holder oss for tiden innenfor de lovbestemte tidsfrister.
For enkle tiltak og tiltak uten ansvarsrett er det inntil 3 ukers behandlingstid.
For andre søknader inntil 12 uker

Komplett søknad

Saksbehandlingstiden regnes fra den tiden søknaden er komplett.

Rask behandling betinger at søknaden er godt nok belyst. Vi anbefaler derfor at du bruker tilstrekkelig tid til å kvalitetssikre søknaden før du sender den inn.

En komplett søknad er en søknad som inneholder den informasjonen vi trenger for å fatte et vedtak. Se husk dette i søknaden og send inn søknad