Søk med hjelp fra fagfolk

Når vi krever søknad med hjelp av fagfolk betyr det at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av planlagt byggetiltak skal forestås av foretak som kan gis ansvarsrett.


I praksis betyr dette at du som tiltakshaver ikke selv fyller ut søknaden. Hele prosessen overlates til de fagfolkene du engasjerer.

Ansvarsrett

Ved tiltak som krever ansvarsrett må du engasjere en arkitekt, bygningsingeniør eller liknende, som har det som kreves for å få ansvarsrett.


Ansvarsrett får man gjennom lokal eller sentral godkjenning. Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning. Du kan like gjerne bruke et firma med lokal godkjenning. Disse finner du ingen liste over, men må søke opp selv, for eksempel via Gulesider eller Google.

En søknad om tillatelse til tiltak må gi alle opplysningene som er nødvendige for at Plan- og bygningsetaten skal forstå hva det søkes om. Dersom vi ikke får nok opplysninger kan vi gi avslag på søknaden eller vi kan be om flere opplysninger.
 

Ansvarlig søkers rolle i byggesaken