Søk på egenhånd

Slik søker du på egenhånd

Du må sette deg inn i lover og bestemmelser når du velger å søke på egenhånd. Det er du som tiltakshaver som s er ansvarlig for at reglene i Plan og bygningsloven med forskrifter følges. Er du usikker på dette bør ev. du få hjelp av fagfolk.


Det første du må gjøre er å skaffe oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. Ofte vil reguleringsbestemmelsene være nok.

Sjekk i reguleringsplanen og -bestemmelsene for området eiendommen din ligger i. Er den utenfor regulert område må du sjekke i Kommuneplanens bestemmelser og -arealdel.

Kart til byggesaker kan du printe ut fra kommunens kart på nett eller bestilles via Infoland.no. Ønsker du veiledning i bestemmelsene kan du kontakte oss for å avtale et møte elle forhåndskonferanse.

Veiledere byggesak
Du kan også vurdere å konsultere fagfolk underveis eller leie inn fagfolk til å søke for deg, selv om ansvarsrett ikke er påkrevd i det du skal søke om. Det er et komplisert regelverk du må sette deg inn i.

Blanketter for byggesøknader finnes hos Direktoratet for byggkvalitet.Byggeblanketter