Startlån fra husbanken

LÅNE OG TILSKUDDSMIDLER 2019

Eidskog kommune er blitt tildelt låne- og tilskuddsmidler fra Husbanken for videre tildeling.

For tildeling av startlån vises til våre retningslinjer som du finner her: retningslinjer for startlån  (PDF, 36 kB)

Her finner du informasjon om innlogging og tilgang til e-søknad / søknadsskjema på papir: https://husbanken.no/startlaan/

Vi anbefaler at e-søknad benyttes!