Eiendomsskatt

 

Kommunen innførte eiendomsskatt i 2007.

Etter omtaksering i 2017 er bunnfradraget 125 000 og promillesatsen er på 3.0 0/00
Det er valgt å differensiere etter eiendomsskatteloven § 12 (vedtak i kommunestyret)​ på bolig og fritidseiendom. Disse har da fått en promillesats på 4.2.

Ut fra henvendelser kommunen får – enten direkte eller indirekte - om synspunkter på at frister for utskriving av eiendomsskatt ikke er oppfylt og/eller at taksering er gjort «tilfeldig», finner kommunen det viktig å uttrykke noen presiseringer.Les "Nytt i dag" om eiendomsskatt her

Henvendelser angående eiendomsskatt gjøres til følgende adresse:

Eidskog kommune


Postboks 94
2231 Skotterud

Telefon servicekontor : 62 83 36 00

Besøksadresse:

Rådhusvegen 11
2230 Skotterud

Kontakt

Bente Hauge
Bente Hauge
Eiendomsskatt
62 83 36 82
950 83 682