Instruks for overnatting i bygninger

Instruks for ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal før overnatting:

  • Gjennomføre fysisk besiktelse på bygget. Man tar for seg rømningsveier, branntekniske installasjoner, brannalarmanlegget, oppmøteplass, rom som skal brukes til overnatting og hvor mange personer som kan overnatte i de enkelte rom.
  • Gjennomgang av tegninger, instrukser, navnelister og kontaktpersoner.
  • Ansvarlig arrangør må fylle ut liste over våkne nattevakter (se også instruks for nattevakt).

Instruks for nattevakt

  • Det skal alltid være minst en våken nattvakt. Denne skal patruljere bygningen, hvor overnatting finner sted, minimum hvert 15 - 20 minutt natten gjennom, mellom kl. 24:00 og 08:00, så lenge det overnatter noen.
  • Nattvakten skal gjøre seg kjent med de branntekniske installasjonene i bygget.
  • Det er nattvakten som varsler de som sover, samt brannvesenet på telefonnummer 1-1-0.
  • Ved eventuell evakuering, skal alle samles på ____________________
  • Nattvakten møter og orienterer brannvesenet.

Hent word-dokument her for å fylle ut lister og sende inn meldeskjema (DOCX, 22 kB).