Byggesak

Hvorfor er det søknadsplikt?

Søknadsplikt gjør det mulig for kommunen å vurdere om tiltaket kan gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

For at både du og naboene dine skal sikres gode boliger og bygninger har vi søknadsplikt. Søknadsplikt betyr at du må søke kommunen ved Plan- og bygningsetaten om tillatelse før du kan gå i gang med det du ønsker på eiendommen din.

Bygge- og saksbehandlings-prosesser skal sikre varige og gode kvaliteter i boliger og bygg. Målet med reglene og bestemmelsene er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.

Før du søker er det noe du må ha undersøkt og forberedt på forhånd:

Må du søke?

Søk på egenhånd

Søk med hjelp fra fagfolk

Husk dette i søknaden

Hvor lang tid tar det?

Kontakt

Sten Hauer
Sten Hauer
$(TITTEL)
62 83 36 84
974 66 456