Eidskog Boligstiftelse

Eidskog Boligstiftelse ble stiftet i 1970 av Eidskog kommune og Eidskog pensjonistforening.

Formålet er å erverve eller oppføre boliger for utleieformål, fortrinnsvis til eldre, ungdom og funksjonshemmede bosatt i Eidskog kommune.

Det er kommunens tildelingskontor som avgjør hvem som tildeles bolig etter søknad. De som blir vurdert å trenge det mest, får tildelt først. 


Spørsmål kan rettes til Ivar Skulstad

Mobil nr. 950 06 563

Kontordag: Mandag og torsdag kl. 09:00 - 15:00 på helsetunet/mulighuset.