Startlån fra husbanken

LÅNE- OG TILSKUDDSMIDLER 2020

Eidskog kommune er blitt tildelt lånemidler fra Husbanken for videre tildeling av startlån.

Retningslinjer for tildeling av startlån: Her. (PDF, 40 kB)

Fra 01.01.2020 er det ikke mulig å sende inn papirsøknad.  Dette gjelder også søknad om boligtilskudd til etablering og tilpasning.

Søknad om startlån: Informasjon, innlogging og tilgang til e-søknad : Her.