Startlån fra husbanken

LÅNE- OG TILSKUDDSMIDLER 

Eidskog kommune søker hvert år Husbanken om lånemidler for startlån for videre tildeling. 

Retningslinjer for tildeling av startlån: Her. (PDF, 56 kB)

Fra 01.01.2020 er det ikke mulig å sende inn papirsøknad.  Dette gjelder også søknad om boligtilskudd til etablering og tilpasning.

Søknad om startlån: Informasjon, innlogging og tilgang til e-søknad : Her. 

Retningslinjer for tilskudd til etablering og tilpasning: Her (PDF, 51 kB)