Nye medlemmer i sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt

 Det har i kommunestyrets møte den 8 mai 2018, blitt valgt nye medlemmer i Eidskog kommunes klagenemnd for eiendomsskatt.

Følgende er de nye medlemmene i nemnda:
 

Asbjørn Konglund   - Leder

Mina Dammen        - Medlem

Torodd Myhrhaug    - Medlem

Rune Johansen       – 1. vara

Aina Skansen Tyriberget  – 2. vara

Pia Fossheim          – 3. vara 

De starter opp med opplæring innen kort tid, og vil begynne arbeid med befaring av påklagde eiendommer i juni.

 

For sakkyndig nemnd har det vært et suppleringsvalg.

Ny medlem er fra 8 mai 2018, Jane Mellem.

Ny vara fra samme dato er Ove Nordby.

Vi ønsker alle lykke til i deres arbeid.