Veg, vann og avløp

Spørsmål angående vann og avløp kan rettes til GIVAS

Spørsmål om veg, snøbrøyting, strøing og gatelys kan rettes til Teknisk avdeling Ole Christian Hanestad, tlf 62833660.

Det er fint om de som observerer mørke gatelys melder inn dette så det blir registrert hos kommunen.

Feil ved veg eller gatelys kan meldes inn her eller på hovedsiden under "Mitt nabolag"

Kommunen bestiller utbedring der hvor det er meldt inn feil.

Kontakt

Ole Christian Hanestad
Ole Christian Hanestad
$(TITTEL)
62 83 36 60
404 72 712