Startlån

LÅNE- OG TILSKUDDSMIDLER

Eidskog kommune søker hvert år Husbanken om lånemidler for startlån for videre tildeling.

  

Fra 01.01.2020 er det ikke mulig å sende inn papirsøknad. Dette gjelder også søknad om boligtilskudd til etablering og tilpasning.

Søknad om startlån: Informasjon, innlogging og tilgang til e-søknad finner du på husbanken.no

Startlån

Til toppen