Barn, familie og skole - tiltak

Tjenester for barn og unge - Barnehage og grunnskole.

  • Barnevern, PPT, flyktning og helsestasjon har normal tilgjengelighet
  • Skolene og barnehagene i Eidskog kommune på grønt nivå.

    Her er mer informasjon om de ulike nivåene i barnehage og skole:
    utdanningdirektoratet.no
     

 

Til toppen