Helse og omsorg - tiltak

Helsetjenesten følger nøye med på smittesituasjonen. Vi er avhengig av et godt samarbeid med dere pasienter for å forbygge spredning av smitte.

 

Fredag 17.06:

Smitteutbruddet av Covid-19 på Eidskog Helsetun er over.

Besøksrestriksjonene er dermed opphevet.

 

Tiltak i helsetjenesten etter nasjonale retningslinjer

Eidskog følger nasjonale retningslinjer. Ved lokale smitteutbrudd kan tiltakene endres. Informasjonen vil da bli oppdatert.                                                                                                   

Oppdaterte råd fra FHI:

«Høy vaksinasjonsdekning og mange som har gjennomgått infeksjon, innebærer at beboere, brukere og ansatte i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom med SARS-CoV-2. Det er derfor mindre behov for særskilte tiltak for å begrense smitte. Men det er fortsatt behov for å opprettholde beredskap for håndtering av pandemien i helse- og omsorgstjenesten. Det anbefales at helse- og omsorgstjenesten normaliserer drift og følger lokale infeksjonskontrollprogram eller lokale smittevernrutiner».

 

Dørene åpnes fra 02. mai!

Som følge av disse rådene har vi nå endelig kommet dit at besøkskontroll opphører og dørene åpnes. Vi fjerner også påbudet om munnbind både ved besøk og for ansatte i tjenesten. Denne endringen iverksettes mandag 2.mai 2022.

Dersom du har symptomer på luftveissykdom eller mage/tarmvirus, ønsker vi at du holder deg hjemme til du er frisk.

Vi har gjort oss mange ulike erfaringer under pandemien.

En av erfaringene er at besøk bør gjennomføres på rommet til pasienten, eller i fellesarealer utenfor avdelingene. Uteområdet foran hovedinngang er også oppgradert og vi ser gjerne at uteområdene brukes når været tillater det. Begrunnelsene for denne endringen er først og fremst faglige, ivaretakelse av hygiene og ikke minst ivaretakelse av Taushetsplikten enhver pasient har rett på.

Vi tilbyr kaffe i ulike varianter, varm sjokolade og te via kaffemaskiner som blir å finne i hver etasje utenfor avdelingene. På bakkeplan vil denne bli å finne i kantineområdet.

Hjertelig velkommen!

 

 

Til toppen