Nasjonale og og lokale tiltak

Nasjonale tiltak

Se samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen på regjeringen.no

 

Lokale tiltak i Eidskog
 

03.11.21

Mange innbyggere i Eidskog kommune har blitt smittet av covid-19 som følge av utbruddet på Kongsvinger sykehus. Kongsvinger sykehus er Eidskog kommunes lokalsykehus, og mange av innbyggerne jobber på sykehuset. 

Per dags dato har alle de nyeste smittetilfellene bekreftet med positive PCR-tester den siste tiden kjent smittevei som kan spores tilbake til utbruddet på Kongsvinger sykehus. Unntaket er smitte innad i samme husstand. Med andre ord har vi ingen såkalt villsmitte, altså smitte som man ikke vet hvor kommer fra.

Eidskog kommune er godt rustet for å håndtere covid-19-utbrudd. En høy andel av innbyggerne i Eidskog er vaksinerte som vil bidra til at forløpet av covid-infeksjon sannsynligvis blir mildere. 

Som et forebyggende tiltak anbefaler kommuneoverlegen at innbyggerne i Eidskog i en periode bruker munnbind hvis man må være mindre enn en meter fra andre. Dette kan forebygge smitte av både covid-19 og andre virus som influensa og andre influensalignende virus, og RS-virus. Videre anbefales det at innbyggerne følger Folkehelseinstituttets smittevernanbefalinger. Utover dette avventer Eidskog kommune ytterligere tiltak, og gjør løpende vurderinger om utviklingen i smittesituasjonen gjør det nødvendig med ytterligere tiltak eller ikke. 

Kommuneoverlege
Jan Øyvind Lorgen

Eidskog kommune følger nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Det er ingen andre egne lokale tiltak i Eidskog kommune nå. 

Eidskog kommune har gjennom god oppfølging av de råd, anbefalinger og tiltak som er gitt nasjonalt og lokalt, evnet å holde høyt fokus på smittevern gjennom Koronapandemien. Dette ønsker vi skal fortsette.

Det gjennomføres jevnlig testing av våre innbyggere, og ved avdekking av positive prøver følges alle parter opp i tråd med medisinskfaglige prosedyrer. 

 

Samtidig minner vi alle om at det fortsatt er viktig å følge disse grunnleggende rådene:

  • hold avstand
  • god hånd- og hostehygiene
  • holde seg hjemme når man er syk
  • begrens antall nærkontakter


HAR DU SYMPTOMER MÅ DU TESTE DEG!
Det er viktig at man tester seg på nytt ved utvikling av symptomer i karantenetiden, selv om du allerede har tatt en test tidlig i karantenetiden.

Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at også innbyggerne med slike symptomer tester seg. Dette inkluderer også den voksne delen av befolkningen.

Alt dette er svært viktige forholdsregler som vi alle og enhver må tenke på og sikre overholdelse av. Gjør vi dette, bidrar vi alle på beste måte i den viktige oppgaven vi har ift. å  beskytte oss selv og våre nære for smitte.

 

MØTER I KRISELEDELSEN
Rådmannen gjennomfører møter i kommunens kriseledelse ved behov, og vi følger utviklingen tett. Oppdatert pressemelding vil sendes ut ved behov, samt at vi jevnlig oppdaterer vår nettside/sosiale medier dersom situasjonen tilsier det.

 

Til toppen