NAV, arbeid og næringsdrivende - tiltak

Informasjon og midlertidige åpningstider for publikumsmottak og dropp-inn ved NAV Eidskog.

NAV følger fortsatt helsemyndighetenes råd om å unngå mest mulig fysisk kontakt med hensyn til risiko for smittespredning av covid-19.
Ved henvendelser som haster og som ikke kan løses via digitale kanaler eller pr telefon, kan du henvende deg i mottak følgende tider:

Mandag kl. 12.00 - 14.00
Torsdag kl. 12.00 - 14.00

Kontoret er åpent for planlagte samtaler/avtaler hele uken mandag- fredag 08-15:30.

For henvendelser som er av akutt eller mer alvorlig art og som ikke kan løses via digitale kanaler eller nav.no skriv til oss - kan man ringe kontorets vakttelefon. Se nedenfor. Derfra gjøres en vurdering og avklaring i forhold til situasjonen og videre dialog og kontakt form.

  • Er du i en opplevd krisesituasjon? Ring vår vakttelefon: tlf: 412 75 973.
  • Gjelder det permittering, dagpenger, forskudd, lønnskompensasjon eller andre arbeidsrelaterte saker så finner du dette på nav.no
  • Dersom du trenger mer råd og veiledning kan du ringe: tlf. 400 16 977  eller tlf.  414 27 471.
  • Vi minner om at nav.no er åpent døgnet rundt og at også Kontaktsentret 55 55 33 33 kan benyttes.

Tilskudd og nyttig informasjon for næringsdrivende

Til toppen