Smitteoversikt

Kommunens oversikt vil avvike fra oversikter i aviser o.l. Det skyldes at innbyggerne enten er testet på grenseteststasjonen på Magnormoen eller er folkeregistrert i Eidskog men bor/oppholder seg utenbygds.

Alle smittede blir fulgt opp etter gjeldende nasjonale retningslinjer.
Oversikten oppdateres en gang i uken, dersom det har kommet flere smittetilfeller.

Smitteoversikt

 

Oversikt over risiko og tiltaksnivå i innlandet

 

Klikk for stort bildeDataene i kartet hentes fra den åpne MSIS-databasen. Her legges risiko- eller tiltaksnivå basert på antall bekreftede positive covid-19 tester fordelt på kommunenivå.

Det er viktig å merke seg at dataen ikke viser detaljert informasjon eller utbredelse av smitte. Det er kommunelegen og kommunen som har informasjon om smittesituasjonen i den enkelte kommune. 
Derfor kan tallene variere fra kommunenes egne data pga, feilrapportering samt at folk ikke oppholder seg på folkeregistrert adresse.

Trykk på lenken, godta vilkårene og trykk OK
lenke til oversikt 

Til toppen