Koronavaksine

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde 

Vaksinering for de som ikke har fått vaksine

Dersom du ønsker koronavaksine er det fortsatt mulig å få dette i Eidskog.
Ta kontakt med Eidskog legesenter, tlf. 62 83 37 50.

Dette gjelder alle innbyggere i årskull 2008 og eldre samt de som er født i 2009 så snart de har fylt 12 år.

Vaksineringen foregår på Eidskog legesenter 
Boligvegen 43
2230 Skotterud


DOSE 3

  • Personer med nedsatt immunforsvar får nå tilbud om en 3.dose mRNA-vaksine mot covid-19.
    Du kan lese mer om dette her:        Informasjon fra FHI om dose 3 ved nedsatt immunforsvar                                                                
  • Oppfriskningsdose til alle over 65 år
    Alle over 65 år vil få tilbud om en 3.dose med koronavaksine når det har gått 6 måneder siden de fikk dose 2.

FHI anbefaler at kommunene følger samme aldersprioriering som ved grunnvaksineringen, dvs. at sykehjemsbeboere og alle over 85 år vi få tilbud først. Deretter aldergruppene 75-84 år og 65-74 år.

Mer informasjon fra Regjeringen.

Kommunen planlegger nå for denne oppfriskningsdosen. Det vil bli lagt ut mer informasjon på hjemmesiden så snart dette er klart.

  • Minst 1 uke mellom sesonginfluensavaksine og dose 3.
    Vi er  i gang med å vaksinere mot sesonginfluensa. Merk at det skal gå minst 1 uke mellom denne vaksinen og dose 3.

Type vaksine

Eidskog har vaksine fra både Pfizer og Moderna, men dette kan variere noe.

En del Eidskoginger som har fått Pfizer-vaksinen som dose 1 vil kunne få vaksinen fra Moderna som dose 2. Du vil få opplyst hvilken type du får når du møter til vaksinetimen. Dersom man har sterke meninger om hvilken vaksine man skal få, kan man kontakte kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen på e-post: Jan.oyvind.lorgen@eidskog.kommune.no

Folkehelseinstituttet anser vaksinene fra Moderna og Pfizer som veldig like, og mener det er uproblematisk å blande vaksinene. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. Se også artikkel fra FHI: Kombinasjon av vaksiner fra Pfizer og Moderna 

Her kan du lese mer om de to vaksinetypene: Moderna (Spikevax) og Pfizer (Comirnaty).        

Koronasertifikat

For informasjon om koronasertifikat se helsenorge.no 
Les mer om bruk av koronasertifikat i forhold til grensepassering på kommunens hjemmeside under boksen "innreise til Norge."

Du kan følge med på vaksinering i Eidskog og resten av landet på
Koronavaksinasjonsstatistikk - FHI
 

Mer informasjon om koronavaksine

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  
Kort informasjon om koronavaksiner:   Koronavaksine på 1-2-3 

Oversikt over vaksinering i innlandet
Klikk for stort bilde 

Trykk på lenken, godta vilkårene og trykk OK
lenke til oversikt 
 

Til toppen