Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren har oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter i kommunen. En ny eller endret situasjon er grunn god nok til å ta kontakt, det behøver ikke nødvendigvis være behov for praktisk hjelp.

Kreftkoordinatoren

  • hjelper med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende best mulig 
  • er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen
  • skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
  • skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene

For mange er det viktig å få fortalt sin historie når livet snus opp ned. På den måten må man forholde seg til endringer og både ta inn og bearbeide det som har skjedd og skal skje. Kreftkoordinator kan da få fanget opp eventuelle problemer eller tenke forebyggende med bakgrunn i sin kunnskap om kreft og kreftbehandling.

Erfaringen er at det kan være lurt å etablere kontakt tidlig i forløpet. Det er lettere å ta kontakt med et menneske man har hilst på, og det å vite at man har en støttespiller der man bor, kan være med på å gi trygghet.

Hjemmebesøk er ofte en god ramme rundt første kontakt. Mange gir tilbakemelding på at det gir trygghet og at det gjør godt å få snakket med noen som kan og vet noe om kreft, kjenner systemet og «forstår». For den som er «pasient» er det så mye nytt, og blir også beskrevet som «å komme til en verden hvor man ikke kjenner språket».

For pårørende kan det være godt å vite at pasienten har en støttespiller som de også kan henvende seg til. At situasjonen er ny og endret og at det derav er behov for støttesamtaler er altså god nok grunn for kontakt med kreftkoordinator.

Kreftkoordinatoren jobber både inn mot eget system i kommunen, trekker i tråder og kobler inn samarbeidspartnere og samarbeider også inn mot lege/sykehus. Kreftkoordinator kjenner til systemet og tilbudene i kommunen der du bor, og kan hjelpe til med å finne frem i systemet både inn mot sykehus og i egen kommune. Kreftkoordinatoren har en «sørge for at ting kommer på plass-funksjon».

Kreftkoordinator kan bistå og stå på for deg hvis timer uteblir eller det er endringer som gjør at du bør komme inn til kontroll før tiden som egentlig er avtalt. I kreftkoordinatorens hverdag er dette en del av jobben.

Kartlegging og samtale fører til at vi kan fange opp hvordan pasienten har det og jobbe systematisk for en bedre hverdag. 

Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt. Tilbudet er frivillig, og det er opp til pasienten å avgjøre i hvilken grad kreftkoordinatoren skal bistå.

Kreftkoordinator i Eidskog kommune er Gro Elin Amundsen,

telefon 62 83 39 39  eller 45 70 00 82.

Hun jobber  i 50 % stilling som kreftkoordinator.

Det er ikke på faste dager, så ta kontakt ved behov så ringer hun tilbake.

Kontakt oss

Gro Elin Amundsen
Kreftkoordinator i Eidskog
E-post
Telefon 62 83 39 39
Mobil 45 70 00 82