Frisklivssentralen

Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

To ungdommer som sitter i vannet ved Grasmofossen i Eidskog - Klikk for stort bilde

 

Tilbudet er til personer som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Vi legger vekt på helhetlig tilnærming, og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Tilbud:

Frisklivssentralen gir strukturert og tilpasset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud. Det gis primært støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykavvenning og søvnvansker, men det gis også tilbud knyttet til psykiske belastninger.

Aktivitetsgrupper tilbys på dagtid to ganger i uken gjennom hele året. Disse er åpne for alle og krever ingen påmelding. Vi legger til rette for at alle skal få utbytte av aktiviteten og har stor vekt på det sosiale. Vi spiller blant annet innebandy, har tøy&bøy og stasjonstrening i sal og går mange fine turer i nærområdet.

Tilbudet er primært utarbeidet for voksne som bor i Eidskog kommune.

Kontakt: 

Ta gjerne kontakt direkte med oss, eller bli henvist fra din fastlege, via NAV, spesialisthelsetjenesten, psykisk helse- og rustjeneste eller andre relevante instanser.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 92 64 88 82

E-post: frisklivssentralen@eidskog.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusvegen 11, 2230 Skotterud.

Våre kontorer ligger i rådhuset. Gå inn i servicetorget og spør etter Frisklivssentralen.

For mer informasjon om Frisklivssentralen:

Følg oss på facebook-siden vår «Frisklivssentralen Eidskog». Her legges det ut oppdatert informasjon.

UKEPLAN HØSTEN 2023 (PDF, 263 kB)

 

Kontakt oss

Petter Linstad
Rådgiver kultur og frisklivsveileder
E-post
Telefon 92 64 88 82