Stor skogbrannfare!

Klikk for stort bildeDet er meldt stor skogbrannfare på oransje nivå i helgen Østafjells, men lokalt for Eidskog kommune går vi i helgen helt opp på rødt nivå etter skogbrannfareindeksen.

Det er det høyeste nivået og vi ber om at dere er meget varsomme når det gjelder ild og risiko for gnistdannelse.

For mer info se mer på www.varsom.no og https://skogbrannfare.met.no/

Tilskuddsmidler

Det finnes mange ulike tilskudd som lag og foreninger kan søke på, her finnes noen av dem og lenker til flere søknadsmuligheter.

Her er noen aktuelle lenker til søknadsmuligheter

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd

https://sparebankstiftelsenhedmark.no/

https://norskfriluftsliv.no/om-oss/tilskuddsordninger/

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/

https://bufdir.no/Tilskudd/

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Tilskuddsmidler

Til toppen