Eiendomsskatt

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i perioden 28.2 – 21.3.2022. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp.

 

Fra 2020 gis det er obligatorisk reduksjon på 30 % for bolig / fritidsboliger.

 

Skattelisten vil bli lagt ut på servicekontoret og på biblioteket, eller digitalt her (PDF, 984 kB).

 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage på feil ved utskriving av eiendomsskatt sendes innen 19.4.2022.

Henvendelser angående eiendomsskatt gjøres til følgende adresse:


Eidskog kommune
Postboks 94
2231 Skotterud

Telefon servicekontor : 62 83 36 00
E-post: postmottak@eidskog.kommune.no
Kontaktperson: Steinar Velten

Til toppen